Missie, doel en structuur

Curtains-Upwil makers samen brengen op de juiste plek waar hun talent het beste tot het recht komt, een plek die de theatermakers verdienen om zichzelf te kunnen ontplooien. Het uitwisselen van kennis en ontwikkeling staat hierbij voorop. Het doel is (internationale) theatrale en muzikale ontwikkelingen te signaleren door middel van het uitwisselen van kennis en het organiseren en produceren van voorstellingen. Curtains-Up wil vakmensen uit verschillende disciplines koppelen aan een project waar zij het beste in passen en het beste tot hun recht komen. Het Bestuur van de stichting is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding (bestaande uit artistieke en productionele leiding) neemt de productionele beslissingen. Het Bestuur houdt toezicht, conform het Commissarissenmodel.