Portia. Vrouw van het volk en stem van het gevoel.

Portia voelt wat er gebeurt, ziet wat er gebeuren moet, maar staat alleen. Net als alle anderen.
Zal zij in staat zijn de anderen te overtuigen?